ประกายไฟย้ายบ้านไปที่ http://iskragroup.blogspot.com

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ร่วมแลกเปลี่ยนไปกับ ประกายไฟเสวนา หัวข้อ "ค่ายสร้างคน คนสร้างอะไร"

ร่วมแลกเปลี่ยนไปกับ ประกายไฟเสวนา หัวข้อ "ค่ายสร้างคน คนสร้างอะไร"
บ่ายวันอาทิตย์ที่ 28 นี้ ที่มูลนิธิ 14 ตุลา(ตึกหน้าชั้นใต้ดิน)


เค้าโครงประกายไฟเสวนา
หัวข้อ "ค่ายสร้างคน คนสร้างอะไร"
12.00-16.00 น. วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2552
ณ.ห้องประชุม(ตึกหน้าชั้นใต้ดิน) มูลนิธิ 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว ราชดำเนิน กรุงเทพฯ


“ค่าย”ถือเป็นกิจกรรมยอดนิยมของนักเรียนนักศึกษา นักกิจกรรมหรือนักเคลื่อนไหวต่างๆ ที่ทุกฝ่าย ทุกอุดมการณ์ใช้เพื่อจัดตั้ง สร้างกระบวนการเรียนรู้ กล่อมเกลา หรือเรียกสั่นๆว่าการ "สร้างคน"ขึ้นมาเพื่อทำกิจกรรมหรือเคลื่อนไหวอื่นๆต่อไป


หากย้อนกลับไปคงยากในการสืบว่ากิจกรรมการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ"ค่าย"นั้นมีจุดเริ่มต้นทั้งในประเทศและสากลมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ถ้าเป็นค่ายที่เป็นกิจกรรมของนักศึกษา โดยเฉพาะของธรรมศาสตร์น่าจะเป็นเริ่มจากค่ายที่นักศึกษาธรรมศาสตร์จัดร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยเมื่อปี 2501 แล้วกิจกรรมของนักศึกษาที่เรียกว่า "ค่าย"ก็ได้เป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบัน แน่นอนมีหลากหลายอุดมการณ์ ซึ่งไปค้นในคำค้นจาก Google โดยใช้คว่า "นักศึกษา ค่าย"แล้ว จะได้ประมาณ 1,490,000 คำค้น และก็แน่นอนอีกเช่นกันที่ในล้านกว่านั้นจะประกอบไปด้วยหลากหลายอุดมการณ์ อย่างไรก็ตามในนั้นก็ย่อมมีค่ายที่มุ่งหวังที่จะหล่อหลอมให้คนที่ผ่านค่ายมาแล้ว"สร้างอะไร"ให้กับสังคมตามอุดมการณ์ของแต่ละค่าย แต่ถึงกระนั้นสังคมไทยปัจจุบันก็ยังมีปัญหามากมาย


ด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดข้อสังสัยต่อกิจกรรมดังกล่าวว่าจะเป็นคำตอบของปัญหาหรือไม่ จึงนำมาซึ่งการสรุปบทเรียนร่วมกันของคนที่ทำกิจกรรมต่างค่ายต่างช่วงเวลากัน ด้วยการเสวนาเพื่อสรุปบทเรียนในหัวข้อ "ค่ายสร้างคน คนสร้างอะไร" อันจะนำไปสู่การทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตอบโจทย์ได้มากขึ้นต่อไป


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการสรุปบทเรียนการทำกิจกรรมค่ายต่างๆของคนต่างรุ่น ต่างค่าย ร่วมกัน
2. เพื่อหาแนวทางการทำกิจกรรมค่ายหรือกิจกรรมอื่นๆให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลร่วมกัน


กำหนดการกิจกรรม ประกายไฟเสวนาหัวข้อ "ค่ายสร้างคน คนสร้างอะไร"


12.00-13.00 น. ลงทะเบียน


13.00-16.00 น. ประกายไฟเสวนาหัวข้อ "ค่ายสร้างคน คนสร้างอะไร"

นำเสวนาโดย

คุณสมชาย มีเหม็ง อดีตนักศึกษานักกิจกรรม 14 และ 6 ตุลา
คุณเมธา มาสขาว อดีตเลขาธิการ สนนท. ปี 44
คุณวีรนันท์ ฮวดศรี กลุ่มบุหงาศานติ นักกิจกรรมรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดำเนินรายการโดย

คุณรัชพงศ์ โอชาพงศ์ กลุ่มประกายไฟ


ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
E - mail prakaifire@gmail.com หรือ bus4530219@hotmail.com
รัชพงศ์ โอชาพงศ์ (เฉื่อย) 084-6601664
หรือ เทวฤทธิ์ มณีฉาย (บัส) 089-2583641

http://blogazine.prachatai.com/user/iskra/
http://prakaifire.blogspot.com/
http://prakaifiregroup.hi5.com/