ประกายไฟย้ายบ้านไปที่ http://iskragroup.blogspot.com

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Clip ประกายไฟเสวนา(ภาค Prakaifire in the Move) ตอน สหภาพแรงงาน...ทำไมต้องชนชั้น?

13.00 - 17.00 น. @ หน้าโรงงานไทรอัมพ์ สถานที่ชุมนุมของสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย 7 สมุทรปราการ
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552


นำเสวนาโดย
ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์
คุณ ประกีรติ สัตสุด นักศึกษาปริญาเอก Cultural Anthropology,University of Wisconsin Madison

ดำเนินรายการโดย เทวฤทธิ์ มณีฉาย กลุ่มประกายไฟไม่มีความคิดเห็น: