ประกายไฟย้ายบ้านไปที่ http://iskragroup.blogspot.com

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Iskra Music : เหมือนไม่มีอะไร

เพลงเหมือนไม่ีอะไร

ขับร้องโดย Homo erectus
ทำนอง/เนื้อร้อง โดย เฉื่อย ประกายไฟ
ตัดต่อ MV โดย กอล์ฟ ประกายไฟตึกสามารถสร้างใหม่ได้ แต่ชีวิตคนสร้างใหม่ไม่ได้
ภายใต้สังคมที่เราเผชิญอยู่ กระแสที่มองเห็นความสำคัญของตึกมากว่าชีวิตคนชนชั้นล่างที่สูญเสียและบาดเจ็บ
จะแปลกอะไรที่เสียงพวกเขา พื้นที่ๆพวกเขาจะยืน จึงถูกทำให้ไม่มีและไม่ได้ยิน